PDF Štampa El. pošta ponedeljak, 23 novembar 2009 00:00

Stojanka Petković

Stojanka Petković rođena je 1959. godine u Zvečanu. Diplomirala je ekonomiju.

Od 1982. do 1994. radila je kao savetnik za uvoz i izvoz u RMHK „Trepča“.

Od 2001. do 2004. godine bila je poslanica u Skupštini Kosova i predsednica skupštinskog Odbora za rad i socijlnu politiku, kao i članica Odbora za budžet i Radne grupe OEBS-a za izradu Zakona o izborima na Kosovu. U istom periodu, Stojanka Petkovič bila je i rukovodilac Sektora za socijalna pitanja u Koordinacionom centru za Kosovo i Metohiju.

Od 2002. do 2006. godine bila je poverenik Vlade Republike Srbije za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku za Kosovo i Metohiju, a od 2005. i član državnog Saveta za Kosovo i Metohiju.

Stojanka Petković je narodna poslanica G17 PLUS u Skupštini Srbije u dva mandata.

Članica je Predsedništva G17 PLUS.   

Udata je, majka je dvoje dece i živi u Zvečanu.

 

IMOVINSKA KARTA - 2010.

•    Podaci o visini neto prihoda od vršenja javne funkcije: 30.000 dinara (paušal u Skupštini)
•    Podaci o izvoru i visini drugih neto prihoda: 59.600 dinara kao šef finansija PU “Lane” u Zvečanu
•    Podaci o depozitima u bankama i drugim finansijskim organizacijama, u zemlji i inostranstvu: nema
•    Podaci o svim nepokretnim stvarima u zemlji i inostranstvu nad kojima imate svojinsko pravo: stan od 73.50 m2 u Kosovskoj Mitrovici
•    Podaci o svim pokretnim stvarima koje podležu registraciji kod državnih organa nad kojima imate svojinsko pravo: Volkswagen Polo, godina proizvodnje – 2008.
•    Podaci o akcijama i udelima u pravnom licu i drugim hartijama od vrednosti: 5 besplatnih akcija NIS-a, nominalne vrednosti  2.500 dinara
•    Podaci o pravima po osnovu autorskih, patentnih i sličnih prava intelektualne svojine: nema takvih prava
•    Podaci o pravu korišćenja stana za službene potrebe: ne koristi

 

Press centar