PDF Štampa El. pošta petak, 08 jul 2011 10:28

Govor Suzane Grubješić na zasedanju Parlamentarne skupštine OEBS-a u Beogradu

Dame i gospodo, uvaženi članovi Parlamentarne skupštine OEBS-a,

Delegacija Srbije podnela je nacrt Rezolucije o borbi protiv nelegalne trgovine ljudskim organima na Kosovu i Metohiji, o čijem sadržaju i značaju za Parlamentarnu skupštinu OEBS-a danas govorimo.

Ima onih koji su pokušali da politizuju ovo pitanje, ali vas uveravamo da  je po našem mišljenju ovo klasičan primer kriminalnog poduhvata i ratnog zločina. Smatramo da je trgovina ljudskim organima jedan od najgnusnijih oblika zločina, posebno kada se sprovodi nad nenaoružanim civilima u konfliktom zahvaćenom području. Taj zločin predstavlja najgori oblik kolateralne štete jednog brutalnog etničkog sukoba, u koji su pojedini ljudi na Kosovu i Metohiji bili uključeni, a pojedini su i dan-danas.

Ovi zločini počinjeni su tokom i nakon sukoba sa NATO 1999. godine, a prema svim dostupnim informacijama, većina ljudi nestala je upravo u tom periodu – između 300 i 500 ljudi koji se vode kao nestali – opet prema svim informacijama – nestali su na severu Albanije. Ubijani su zbog bubrega i drugih organa, koji su prodavani na međunarodnom crnom tržištu u Severnoj Africi, na Bilskom Istoku i u područjima u kojima deluje OEBS.

Sa žaljenjem konstatujemo da, uprkos sporazumu o saradnji između srpskih i albanskih tužilaca, nije bilo sveobuhvatne istrage o ovom ozbiljnom zločinu. Da je istraga sprovedena ranije,  verujemo da se izveštaj gospodina Martija nikada ne bi ni pojavio. Ali, izveštaj Dika Martija postoji, baš kao i Rezolucija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope iz decembra prošle godine. Stoga ni Parlamentarna skupština OEBS-a ne bi trebalo da zatvara oči kada je reč o ovoj temi.

Ozbiljna kršenja ljudskih prava odigravala su se u prisustvu međunarodnih snaga i institucija. Sve otmice Srba i Roma desile su se u prisustvu KFOR-a, UNMIK-a i OEBS-a. Sa tačke gledišta ljudskih prava, najveći problem je otmica, nelegalan i prisilan transfer ljudi sa Kosova i njihova ubistva u prisustvu međunarodne zajednice.

Verujemo da je ozbiljna sudska istraga sledeći, i jedini logičan, korak. Stoga predlažemo uspostavljanje nezavisnog istražnog tela sa mandatom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koje će se baviti slučajevima trgovine ljudskim organima na Kosovu i Metohiji. Ovo nepristrasno telo će, u saradnji sa EULEKS-om i drugim relevantnim institucijama, obezbediti informacije, činjenice i dokumente o zločinama otmice i nelegalne trgovine ljudskim organima na Kosovu I Metohoji i drugde.

Dozvolite da naglasim da je mandat Saveta bezbednosti jedini način da se garantuje da istraga neće biti ograničena pitanjima mandata ili jurisdikcije – jer EULEKS nema pravo da istražuje van Kosova, a bez mandata Saveta bezbednosti, druge države neće imati razloga da ih puste da istražuju na njihovoj teritoriji. Istraga pod mandatom Saveta bezbednosti jeste jedini način da se i druge države primoraju na saradnju. Mandat Saveta bezbednosti je ključan za uspeh istrage i neodvojivi je deo zahteva za pravdom.  
Dozvolite mi i da istaknem da je u svim prethodnim slučajevima optužbi za ratne zločine na Balkanu, istraga sprovedena na bazi mandata Saveta bezbednosti. Sada, kada su žrtve Srbi i Romi, moramo da obezbedimo primenu istog standarda. U suprotnom, bićemo optuženi za dvostruke standarde.

Demokratska Srbija je naporno radila na lociranju, hapšenju i ekstradiciji optuženih za ratne zločine – poslednji izručeni je Ratko Mladić. Rezolucija srpskog parlamenta kojom se osuđuje zločin u Srebrenici otvorila nam je put. Mi smo posvećeni pomirenju. Zato insistiramo da i svi drugi budu jednako posvećeni kao i mi. Sve su ovo razlozi zašto nam je potreban Savet bezbednosti i zašto je EULEKS značajan za istragu, ali ne i dovoljan.

Na kraju, pozivamo Parlamentarnu skupštinu OEBS-a da u potpunosti podrži aktivnosti specijalnog predstavnika i koordinatora OEBS-a za borbu protiv trgovine ljudskim organima, kao i da predloži da OEBS istraži i zabeleži slučajeve ilegalne trgovine ljudskim organima na području koje pokriva OEBS, sa ciljem da se pripremi studija u kojoj će ukazati na obim ovog zločina protiv čovečnosti.
Najlepše hvala na pažnji!

Suzana Grubješić, šef delegacije NS RS pri PS OEBS

Press centar