PDF Štampa El. pošta petak, 08 jul 2011 16:55

Usvojena rezolucija Srbije u parlamentarnoj skupštini OEBS

Na predlog rezolucije podneta su četiri amandmana, od kojih su dvaprihvaćena.

Odbačena su dva amandmana kojima je predlagano da istragu o trgovini organima na Kosovu vodi samo Euleks, kao da i se iz predloga teksta
koji je podnela Srbija, izbriše deo kojim se traži da se istraga sprovede pod mandatom UN.

Prihvaćen je amandman kojim se predviđa zajednička istraga Euleksa i Unmika o trgovini ljudskim organima na Kosovu, kao i amandman u kojem se izražava zabrinutost za sve nestale u sukobima u bivšoj Jugoslaviji umesto samo za nestale na Kosovu - kako je pisalo u prvobitnom predlogu.

Predlogom rezolucije se pozivaju sve članice OEBS na "odlučnu borbu protiv organizovanih kriminalnih grupa koje se bave nelegalnom trgovinom organima".

Predlaže se da OEBS "istraži i evidentira situacije u kojima je došlo do nelegalne trgovine ljudskim organima na prostoru OEBS-a sa ciljem izrade studije koja bi ukazala na razmere ove pojave".

Predstavnici SAD, Velike Britanije, Francuske složili su se da treba temeljito istražiti navode o trgovini ljudskim organima, ali su ocenili da prvo treba iskoristiti postojeće mehanizme na Kosovu, a tek potom razmotriti mogućnost uključenja UN.

Obrazložući predlog rezolucije, šefica delegacije Srbije pri PS OEBS Suzana Grubješić naglasila je da su se sve otmice Srba i Roma na Kosovu 1999. desile u prisustvu Kfora, Unmika i OEBS, a istrage nije bilo.

"Ti zločini počinjeni su tokom i nakon sukoba sa NATO 1999. godine, a prema svim dostupnim informacijama većina ljudi nestala je upravo u tom periodu. Između 300 i 500 ljudi koji se vode kao nestali, opet prema svim informacijama, nestali su na severu Albanije", rekla je Grubješić.

Ona je konstatovala da, uprkos sporazumu o saradnji srpskih i albanskih tužilaca, nije bilo sveobuhvatne istrage tih zločina.

Grubješić je naglasila da je istraga pod mandatom UN jedini način da se garantuje da ona neće biti ograničena pitanjima mandata i jurisdikcije "jer Euleks nema pravo da istražuje van Kosova". Ona je dodala da je i u svim prethodnim slučajevima istraga vođena pod mandatom UN.

Predlog rezolucije prosleđen je PS OEBS koja bi trebalo da ga razmatra na plenarnoj sednici, a glasanje se očekuje u nedelju.

 

 

Press centar